Support: 050-8100001

VoIP Trunking

VoIP Trunking

Voordelen:

  • Behoud eigen telefooncentrale
  • Aanzienlijke besparingen mogelijk
  • Behoud telefoonnummers mogelijk
VoIP/ISDN

VoIP staat voor Voice over IP en geeft aan dat de gesprekken over IP (internet) gaan. Dit kan middels een bestaande of nieuw aan te schaffen telefooncentrale. ViPro heeft haar VoIP dienst laten certificeren voor de meest gangbare fabrikanten. In dit geval spreken we meestal over zogenaamde SIP-trunks welke ter vervanging dienen van bestaande ISDN verbindingen. Besparingen gelden dan niet alleen op de gesprekskosten maar ook op de abonnementskosten. Op deze manier kan uw klant besparingen realiseren van wel 50%.

"De inkomsten komen maandelijks terug en het wordt alleen maar meer..."

Contact